"ARJ bvba - visie"

Een tevreden opdrachtgever is ons doel en motivatie. Aandachtig luisteren naar de klant is hierbij de sleutel om de wensen van de opdrachtgever te vertalen naar kwalitatieve leef- en/of werkomgeving. Hierbij wordt respect voor de omgeving, duurzaamheid en functionaliteit steeds in het vizier gehouden.

Contact

Referenties

ARCHITECTUUR
Bijgevoegde referenties tonen de uitgebreide ervaring in diverse soorten projecten en samenwerkingsvebanden met andere studiebureau 's over meer dan 20 jaar. Hierbij staat een geïndividualiseerde en persoonlijke aanpak centraal in nauw overleg met de opdrachtgever, toegespitst op de eigenheid en aard van het project.

Niet-residentieel & gemengde bestemmingenPublieke gebouwen & PPS projecten
FACILITYMANAGEMENT
Vanuit een sterke multidisciplinaire ervaring in zowel ontwerp, projectleiding als coördinatie en opvolging technieken is een ruime expertise opgebouwd in het technisch ondersteunen van eigenaars, exploitanten en overheden bij het beheer van hun onroerend patrimonium.

GebouwbeheerEnergiebeheer