FACILITYMANAGEMENT: ENERGIEBEHEER

Binnen het luik facilitymanagement wordt tevens ondersteuning geboden op vlak van energiebeheer en optimalisaties volgens de meest recente ontwikkelingen.